Svalövs kommun

Nyhetsarkivet

Här kan du läsa de nyheter som publicerats tidigare under året.

Nyheter från vald månad


 • Foto på kommunfullmäktiges ordförandeklubba.

  Lyssna på kommunfullmäktiges sammanträde


  Ta del av det som avhandlades vid mötet den 29 maj genom att lyssna på sammanträdet.

  Läs mer
 • Birgitta Jönsson (S), kommunstyrelsens ordförande, hälsar kommunens nyrekryterade kommunchef, Stefan Larsson, välkommen.

  Kommunstyrelsen har utsett ny kommunchef


  Det var den 15 maj som kommunstyrelsen gemensamt utsåg Stefan Larsson till ny kommunchef. Av totalt 53 sökande, en rad tester, intervjuer och referenser, föll valet på Stefan.

  Läs mer
 • Fotomontag som illustrerar snabbheten i bredbandsfiber.

  Svalövs kommun och utbyggnad av bredbandsfiber


  Svalövs kommun utför ingen utbyggnad i egen regi, utan det är marknadskrafterna som styr och verkar. Svalövs kommuns roll är i stället samverkande och kommunen har sedan hösten 2015 arbetat för högtryck med bredbandsfrågan.

  Läs mer
 • Illustration av en mobil och olika internetsymboler.

  Telia moderniserar sitt nät i Svalövs kommun


  Telia låter meddela att man planerar att övergå från kopparbaserade tjänster till tjänster baserade på främst fiber- och mobilnät i Svalövs kommun, vilket innebär att kopparnätet stängs ner. Tjänster som påverkas är telefoni, bredband, TV och olika grossist- och företagstjänster.

  Läs mer
 • Svalövs kommuns logotyp "Boet".

  Kampanj för bredband på landsbygden!


  Svalövs kommun och IP-Only har tecknat samverkansavtal för att underlätta utbyggnaden av bredband på landsbygden i kommunen. Avtalet innebär att IP-Only åtar sig att erbjuda fiberanslutning till privatpersoner och företag på landsbygden.

  Läs mer
 • Svalövs logotyp "Boet".

  Gallring av buskar och träd


  Måndagen den 22 maj påbörjas gallring av buskar och träd på och omkring Skolgatan samt intill Linåkerskolan i Svalöv

  Läs mer
 • Fotokollage över årsredovisningen 2016.

  Årsredovisning 2016


  Den 24 april godkände fullmäktige i Svalövs kommun årsredovisningen för 2016. I rapporten kan du ta del av kommunens och de kommunla bolagens verksamheter.

  Läs mer
 • Foto från undertecknandet av samverkansavtalet mellan Svalövs kommun och IP-Only.

  Samverkansavtal undertecknat för bredband på landsbygden


  Onsdagen den 26 april undertecknade Svalövs kommun och IP-Only ett samverkansavtal gällande bredbandsutbyggnad på landsbygden.

  Läs mer
 • Foto på en hastighetsskylt.

  Hastighetsomskyltning i Svalövs tätort!


  Den 3 maj påbörjas omskyltning av hastigheterna i Svalövs tätort. I enlighet med politiskt antagen hasighetsplan sänks bland annat bashastigheten i ortens villaområden från 50 till 40 kilometer i timmen.

  Läs merPublicerad: 2021-01-21

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun