Svalövs kommun

Kommun & politik

Alliansen styr i Svalövs kommun

Under den kommande mandatperioden, 2018-2022, är det allianspartierna Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna som tillsammans styr i minoritet.

Av kommunfullmäktiges totalt 35 mandat har den borgerliga alliansen 13 mandat, medan Sverigedemokraterna har 11 mandat och vänsterblocket med Socialdemokraterna, vänsterpartiet, Feministiskt initiativ och Miljöpartiet tillsammans också har 11 mandat.

Kommunfullmäktiges presidium
Ordförande: Lennart Pettersson (C).
1:e vice ordförande: Ann Pettersson (M).
2:e vice ordförande: Ingrid Ekström (SD).

Kommunstyrelsens presidium
Ordförande: Fredrik Jönsson (C), e-post, tel: 0418-47 50 18
Vice ordförande: Angelie Fröjd (M).

Valberedningsnämnden
Ordförande: Ida Andersson (C).
Vice ordförande: Ingrid Ekström (SD).

Vigselförrättare
Fredrik Jönsson (C), Birgitta Jönsson (L), Linn Wallin Alenius (FI) och Hans Lindström (SD).

Ombud för kommuninvånare som ej är medlem i svenska kyrkan
Fredrik Jönsson (C).

Nämnder och styrelser

Följande nämnder och styrelsers valdes på kommunfullmäktigemötet den 17 december, 2018, och de är verksamma från och med den 1 januari, 2019.

Bildningsnämndens presidium
Ordförande: Torbjörn Ekelund (L).
Vice ordförande: Émilie Lundgren (S)

BT Kemi Efterbehandlings presidium
Ordförande: Birgit Landquist (C).
Vice ordförande: Hans-Inge Svensson (S).

Bygg- och räddningsnämndens presidium
Ordförande: Håkan Andersson (C).
Vice ordförande: Jörgen Persson (SD).

Krisledningsnämndens presidium
Orförande: Fredrik Jönsson (C).
Vice ordförande: Teddy Nilsson (SD).

Samhällsbyggnadsnämndens presidium
Ordförande: Stefan Pettersson (M).
Vice ordförande: Annie Karlsson (S).

Socialnämndens presidium
Ordförande: Aase Jönsson (KD).
Vice ordförande: Hans Lindström (SD).

Valnämndens presidium
Ordförande: Pernilla Ekelund (L).
Vice ordförande: Anette Hallberg (S).

Vård- och omsorgsnämndens presidium
Ordförande: Angelie Fröjd (M).
Vice ordförande: Anneli Persson (S).

AB SvalövsBostäders presidium
Ordförande: Johan Wigrup (C).
Vice ordförande: Conny Thörncrantz (SD).

AB SvalövsLokalers presidium
Ordförande: Johan Wigrup (C).
Vice ordförande: Conny Thörncrantz (SD).

LSR Landskrona Svalöv renhållnings AB, styrelsen
Ledamot: Marie Irbladh (C).
Ledamot: Krister Olsson (S).
Suppleant: Sten Wendel (M).

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA), styrelsen
Ledamot: Angelie Fröjd (M).
Suppleant: Teddy Nilsson (SD).

Sydvatten AB, styrelsen
Ledamot: Christer Laurell (C).

Publicerad: 2019-01-09

Sidansvarig: Michael Andersson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun